Теорія кореспондентності істини

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:34, переглянуло: 876

Олег Шепетяк. Теорія кореспондентності істини. // Практична філософія. Науковий журнал. №2(32) – Київ, 2009. – С. 192-196.

У статті викладено історію теорії кореспондентності істини. Проаналізовано визначення істини, які дав Аристотель, Ісаак Ізраелі, Тома Аквінський, К. Маркс, Ґ.В.Ф. Геґель, М. Гайдеґґер, Л. Віттґенштайн, Е. Корет та інші філософи. Досліджено проблему напрямку відповідності істинності, розвинутої на основі визначення Томи, та виведені з цієї проблеми рефлексії Е. Корета щодо логічної та онтичної істин. Також у статті проведено розмежування дефініції істини та критеріїв істинності.

Oleh Shepetyak. Korrespondenztheorie der Wahrheit
Im Artikel ist die Geschichte der Korrespondenztheorie der Wahrheit dargelegt. Da werden Wahrheitsdefinitionen von Aristoteles, Isaak Israeli, Thomas von Aquin, K. Marx, G.B.F. Hegel, M. Heidegger, L. Wittgenstein, E. Coreth und anderen Philosophen analysiert. Es wird auch das Problem der Richtung der Adäquatheit der Wahrheit, die aufgrund der Definition von Thomas entwickelt ist, und die auf dessen Grund gebaute Überlegungen von E. Coreth über logische und ontische Wahrheiten geforscht. Im Beitrag ist auch die Trennung zwischen der Wahrheitsdefinition und den Wahrheitskriterien gezeigt.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

ЩО ТАКЕ ЕКУМЕНІЗМ ?

Автор: Петро Гусак від 24-10-2015, 14:54, переглянуло: 553

Доповідь на семінарі EKV, Львів, 02.08.2002 р.Б.

+ + +


Мені було спочатку запропоновано виголосити доповідь на тему: “Екуменізм: за і проти”. Однак неможливо визначити, щó в екуменізмі заслуговує схвалення, а щó – осуду, чи чому ми за чи проти екуменічного руху, якщо ми спочатку не визначимо, а щó таке, власне, екуменізм і в чому він полягає. Якщо хтось починає своє дослідження з вияснення того, чому екуменізм добрий чи поганий, чи чому він за чи проти екуменізму, то може назавжди закрити собі доступ до зрозуміння того, чим є екуменізм у своїй суті. Отже – що таке екуменізм?

Категорія: Основи християнської психології, Блог Петра Гусака