Вплив родинної детермінанти на подолання особистісних криз

Автор: Людмила_Гридковець від 16-06-2016, 18:06, переглянуло: 1520

Вплив родинної детермінанти на подолання особистісних криз
Гридковець Людмила Михайлівна,
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри психології Київський інститут бізнесу та технологій,
м.Київ, Україна


Анотація
В статті представлений аналіз впливу родинної детермінанти на здатність особистості долати кризи на життєвому шляху. Визначено напрямки впливу родинної детермінанти на особистісні кризи. На основі емпіричних даних представлено вплив сімейно-родових моделей на життєдіяльність особистості. Досліджено вплив особистісних позицій людини щодо батьківської родини на її життєві сценарії.
Ключові слова: родинна детермінанта, особистісна криза, сімейно-родові моделі, родинні та родові сценарії, розвиток особистості.

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Системна сімейна психологія, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

Духовний і психологічний супровід осіб із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)

Автор: Мирон Шкробут від 14-06-2016, 22:59, переглянуло: 1033

Духовний і психологічний супровід осіб із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)Науково-практична конференція на тему: "Духовний і психологічний супровід осіб із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)
(для тих, був на війні, пережив втрату близьких, та ін.)
25 травня 2014 р.Б., м.Львів

відео

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Конференції, Поради психолога

 

Психологічна травма як наслідок військових подій. Що можна сподіватися від учасників Майдану і АТО.

Автор: Мирон Шкробут від 14-06-2016, 10:18, переглянуло: 789

Психологічна травма як наслідок військових подій. Що можна сподіватися від учасників Майдану і АТО.д-р. Ростислав Шемечко
Психологічна травма як наслідок військових подій. Що можна сподіватися від учасників Майдану і АТО.
13 березня 2015 року, Торонто.
Dr. Rostyslav Shemechko:
Psychological trauma following military action

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Лекції

 

«Повернення з війни», Ростислав Шемечко (PTSD symptoms, categories for Ukrainian soldiers)

Автор: Мирон Шкробут від 13-06-2016, 10:08, переглянуло: 1674

«Повернення з війни», Ростислав Шемечко (PTSD symptoms, categories for Ukrainian soldiers)д-р Ростислав Шемечко, Заступник директора Інституту психічного здоров'я, Українського Католицького Університету, Львів, Україна, «Повернення з війни», Торонто, Канада, 2-ого жовтня 2015 р. (Dr. Rostyslav Shemechko, Deputy Director of the Institute of Mental Health, Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine, "Return from War", Toronto, Canada, 2 October 2015.)

- ПТСР України, психологічна травма, психологічні проблеми після війни, психологічна допомога для ветеранів, психолог, психіатрія, психічне здоров'я (Ukraine PTSD, psychological trauma, psychological problems after the war, psychological assistance for veterans, psychologist, psychiatry, mental health) (ПТСР Украины, психологическая травма, психологические проблемы после войны, психологическая помощь для ветеранов, психолог, психиатрия, психическое здоровье)

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Лекції

 

«ПТСР Україна», Посттравматичний стресовий розлад, PTSD, psychological trauma, Ukrainian soldiers

Автор: Мирон Шкробут від 13-06-2016, 10:04, переглянуло: 1163

«ПТСР Україна», Посттравматичний стресовий розлад, PTSD, psychological trauma, Ukrainian soldiersд-р Ростислав Шемечко, Заступник директора Інституту психічного здоров'я, Українського Католицького Університету, Львів, Україна, «Посттравматичний стресовий розлад Україна», Торонто, Канада, 2-ого жовтня 2015 р. (Dr. Rostyslav Shemechko, Deputy Director of the Institute of Mental Health, Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine, "Return from War", Toronto, Canada, 2 October 2015.)

- Посттравматичний стресовий розлад, ПТСР України, психологічна травма, психологічні проблеми після війни, психологічна допомога для ветеранів, психолог, психіатрія, психічне здоров'я
(Ukraine PTSD, psychological trauma, psychological problems after the war, psychological assistance for veterans, psychologist, psychiatry, mental health)
(ПТСР Украины, психологическая травма, психологические проблемы после войны, психологическая помощь для ветеранов, психолог, психиатрия, психическое здоровье)

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Лекції

 

Війна як політравма і досвід життєвої кризи особистості

Автор: Людмила_Гридковець від 11-06-2016, 20:45, переглянуло: 1229

Гридковець Людмила Михайлівна
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри психології Київський інститут бізнесу та технологій,
м.Київ, Україна


Анотація
У даній статті розглянуто підхід до розуміння війни з позиції полі- психотравматичного досвіду особистості. Представлені найбільш вагомі складники травматизації як учасників бойових дій, так і осіб, що опинилися в епіцентрі екстремальних ситуацій пов′язаних із війною. Досліджено безпосередні та віддалені ознаки дії травматичних подій на життєдіяльність особистості. Поданий короткий аналіз результатів емпіричного дослідження щодо механізмів активізації-гальмування психотравматизації особистості в умовах бойових дій та життєвої небезпеки.
Ключові слова: бойові дії, війна, психотравма, стрес, стресовий розлад, посттравматичний стресовий розлад, деприваційна травма, базові реакції.

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

"Консультування людей з ВІЛ +" - навчальний курс

Автор: Мирон Шкробут від 11-06-2016, 09:48, переглянуло: 726

"Консультування людей з ВІЛ +" - навчальний курс З діагнозом ВІЛ-інфекція життя не закінчується, але якість і тривалість життя багато в чому залежить від душевного і духовного стану людини. На жаль, пастори та лідери церкви не мають достатньої підготовки і знань, щоб надати необхідну допомогу і підтримку тим, хто зіткнувся з цією проблемою. Навчальний курс "Консультування людей з ВІЛ +" розроблений з метою надати слухачам достовірну інформацію про ВІЛ, щоб зруйнувати стереотипи, що склалися і придбати неупереджений біблійний погляд щодо питань, що стосуються ВІЛ. Викладачі Михайло і Надія Телепові діляться практичним досвідом, пропонуючи конкретні кроки, які можна зробити після проходження даного курсу. Особливу увагу вони приділяють необхідності змінити мислення і ставлення до цієї проблеми.

С диагнозом ВИЧ-инфекция жизнь не заканчивается, но качество и продолжительность жизни во многом зависит от душевного и духовного состояния человека. К сожалению, пасторы и лидеры церкви не имеют достаточной подготовки и знаний, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку тем, кто столкнулся с этой проблемой. Учебный курс "Консультирование людей с ВИЧ+" разработан с целью предоставить слушателям достоверную информацию о ВИЧ, чтобы разрушить сложившиеся стереотипы и приобрести непредвзятый библейский взгляд в отношении вопросов, касающихся ВИЧ. Преподаватели Михаил и Надежда Телеповы делятся практическим опытом, предлагая конкретные шаги, которые можно предпринять после прохождения данного курса. Особое внимание они уделяют необходимости изменить мышление и отношение к данной проблеме.

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Психотерапія і консультування, Семінари, Блог Михаїла і Надії Телепових

 

Українська національна ідентичність в контексті історичної травми

Автор: Мирон Шкробут від 8-06-2016, 09:42, переглянуло: 911

Українська національна ідентичність в контексті історичної травмиУкраїнська національна ідентичність в контексті історичної травми
Д-р Наталія Гаєвська
Торонто, 22 квітня 2016

Ukrainian national identity in the context of historical trauma
Dr. Nataliya Hayevska
Toronto, April 22, 2016

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Етнопсихологія, Лекції, Блог Наталії Гаєвської