Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

Базова структура християнської сопричасної сімейної психотерапії в груповій роботі

Автор: Людмила_Гридковець від 13-06-2016, 23:39, переглянуло: 792

Базова структура християнської сопричасної сімейної психотерапії в груповій роботі
Гридковець Людмила Михайлівна,
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри психології Київський інститут бізнесу та технологій,
м.Київ, Україна


http://scaspee.com/6/post/2015/07/the-basic-structure-of-the-christian-co-communion-family-psychotherapy-in-group-work-hrydkovetslm.html
Анотація
В даній статті представлена модель сопричасної християнської сімейної психотерапії формувальної спрямованості. Подано обґрунтування кожного терапевтичного етапу, зокрема: робота з ідеальною моделлю, потребово-мотиваційною, інформаційно-когнітивною, емоційно-почуттєвою, регулятивно-поведінковою сферами особистості чоловіка та жінки. Представлені засади християнської світоглядності щодо базової суті проявів сфер особистісного буття в структурі шлюбних відносин. Наведені приклади практичного застосування психотерапевтичних прийомів в процесі християнської групової сімейної психотерапії.
Ключові слова: соціальні моделі, особистість, свідоме, несвідоме, жінка, чоловік сімейна психотерапія, родина, родове несвідоме, колективне несвідоме, християнська психологія, сфери особистісного прояву, групова терапія.

Категорія: Психотерапія і консультування, Системна сімейна психологія, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

ЩО ТАКЕ ІСТИНА? ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; Філософсько-герменевтичне дослідження на основі Євангелії від Йоана

Автор: Петро Гусак від 13-06-2016, 13:08, переглянуло: 335

УДК 801.73
Петро Романович Гусак, к.ф.н.


ЩО ТАКЕ ІСТИНА?
ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Філософсько-герменевтичне дослідження
на основі Євангелії від Йоана

АНОТАЦІЯ
У статті йдеться про проблему протиставлення істини у значенні «Хто» (особової, конкретизованої в особі Ісуса Христа) істині у значенні «що» — предметній істині речей, актів пізнання та суджень. Оскільки таке протиставлення здійснюють з покликанням на Євангелію від Йоана (зокрема, на вірш Йо 14, 6), то автор, використовуючи метод філософської герменевтики тексту, аналізує поняття істини (αληθεια) та поняття, похідні від нього, у тих контекстах і значеннях, у яких воно зустрічається в грецькому тексті Євангелії від Йоана, класифікуючи їх як «онтологічну істину», «логічну істину» та «істину, визначену за наслідком» (або: «наслідкову істину»). На основі проведеного аналізу автор стверджує, що таке протиставлення — безпідставне: адже для того, щоби «дійти» до пізнання цієї особової Істини, потрібно спершу на пізнавальному шляху пройти попередні інстанції предметної істини. Пізнавальне «проходження» попередніх інстанцій істини необхідне також для зрозуміння понять, які складають судження: «Я [є] істина» (Йо 14, 6).
Ключові слова: істина, зміст судження, значення понять, безумовна значущість, насправді, достовірне знання, стан речей, відповідність дійсності, засаднича пізнаваність, Логос, повнота змісту, відкриття прихованого, епістемологічний погляд, пізнавальний шлях.

Категорія: Святе Письмо, Наукові статті, Блог Петра Гусака

 

Соціально-психологічні засади духовно-релігійного оновлення українського суспільства

Автор: Людмила_Гридковець від 13-06-2016, 12:07, переглянуло: 335

Соціально-психологічні засади духовно-релігійного оновлення українського суспільства
Гридковець Людмила Михайлівна
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри психології Київський інститут бізнесу та технологій,
м.Київ, Україна


Анотація. В статті представлений аналіз соціально-психологічних факторів змін духовно-релігійного простору українського суспільства. Досліджено етапність змін в релігійній активності української молоді. Визначено психологічні наслідки «революції гідності» щодо духовності та релігійної активності українців. Висвітлені прояви віртуальної активізації релігійних спільнот як результату духовно-психологічних змін, яке зазнало суспільство в період Майдану. Досліджені новітні тенденції в активізації релігійної активності громадськості.
Ключові слова: психологічні засади, духовність, релігійність, революція гідності, психологічні наслідки, релігійна активність.

Категорія: Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

Війна як політравма і досвід життєвої кризи особистості

Автор: Людмила_Гридковець від 11-06-2016, 20:45, переглянуло: 613

Гридковець Людмила Михайлівна
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри психології Київський інститут бізнесу та технологій,
м.Київ, Україна


Анотація
У даній статті розглянуто підхід до розуміння війни з позиції полі- психотравматичного досвіду особистості. Представлені найбільш вагомі складники травматизації як учасників бойових дій, так і осіб, що опинилися в епіцентрі екстремальних ситуацій пов′язаних із війною. Досліджено безпосередні та віддалені ознаки дії травматичних подій на життєдіяльність особистості. Поданий короткий аналіз результатів емпіричного дослідження щодо механізмів активізації-гальмування психотравматизації особистості в умовах бойових дій та життєвої небезпеки.
Ключові слова: бойові дії, війна, психотравма, стрес, стресовий розлад, посттравматичний стресовий розлад, деприваційна травма, базові реакції.

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

СОПРИЧАСНА ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОТЕРАПІЯ - НОВИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ

Автор: Людмила_Гридковець від 4-06-2016, 14:20, переглянуло: 583

СОПРИЧАСНА ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОТЕРАПІЯ - НОВИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІСопричасна християнська психотерапія є досить молодим напрямом психологічної допомоги. Вона виникла в середині дев'яностих років як результат психотерапевтичних експериментів та узагальненого семирічного досвіду християнської психотерапії. Теперішнього інструментального вигляду метод набув наприкінці дев'яностих років, і розглядався як метод індивідуальної допомоги особам із гомосексуальною залежністю. Його результативність у подоланні даного виду залежності виявилася надзвичайно великою (наближеною до 100%). Лише на початку нового століття ми почали застосовувати сопричасну терапія і в груповій роботі, зокрема: з особами, що виходять з деструктивних культових організацій, цільовими групами на подолання суїцідальних дефініцій, психосоматичних розладів, родинних негараздів тощо.

Категорія: Християнська психологія, Психотерапія і консультування, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

Христианская психология: за и против

Автор: Мирон Шкробут від 4-06-2016, 09:41, переглянуло: 285

Братусь Б.С.,
Слободчиков В.И.,
Лоргус А., священник.


Нужны ли религиозно ориентированные предметы в средней и высшей школе? Полемика вокруг «основ православной культуры» [1], заслонила гораздо менее известный, но немногим менее актуальный «внутридисциплинарный» спор, существующий в отечественной психологии. Несколько известных российских психологов объявили о возникновении нового направления – «христианской психологии» – и отстаивают необходимость преподавания этого предмета в светских вузах и придания ему полноправного научного статуса.

Категорія: Християнська психологія, Наукові статті, Блог о.Андрея Лоргуса, Блог Бориса Братуся

 

Христианская психология в пространстве гуманитарной парадигмы

Автор: Мирон Шкробут від 4-06-2016, 09:29, переглянуло: 306

Священник Андрей Лоргус


Когда человек счастлив, он поет, веселится и ликует.
Когда человеку плохо, он плачет, страдает и мучается.
Когда человек заблудился, он сам ищет выход или просит о помощи.
Что делать, если человеку нужен тот, кто может его понять? К кому обратиться?
К Богу. К священнику. И к психологу.

Категорія: Християнська психологія, Наукові статті, Блог о.Андрея Лоргуса

 

ВОЗМОЖНА ЛИ НРАВСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИИ?

Автор: Мирон Шкробут від 4-06-2016, 09:11, переглянуло: 334

Б.С. Братусь.

Я хотел бы начать свой доклад с некоторой оппозиции одному из тезисов, который был высказан Лидией Глебовной, потому что наука как поиск истины имеет в своей основе некий спор, дискуссию, диалог. Свой «антитезис» я обозначил бы следующим образом: нравственность (соответственно этика как область науки, занимающаяся проблемами нравственности) и психология находятся если и не в антагонизме друг к другу, то, по крайней мере, дружеские взаимоотношения у них явно отсутствуют. Между ними существует либо неприязнь, либо сугубо внешнее принятие. Это как два человека, которые терпеть друг друга не могут, но встречаются и говорят: «Здравствуйте». И под этим «здравствуйте» подразумевается вовсе не «будьте здоровы», а что то противоположное.

Категорія: Християнська психологія, Наукові статті, Блог Бориса Братуся

 

Двойное бытие души и возможность христианской психологии

Автор: Мирон Шкробут від 4-06-2016, 08:46, переглянуло: 343

В статье Е. Д. Хомской в «Вопросах психологии» № 3 за 1997 г проведено резкое разделение религии и психологии и постулируется их полная несовместимость. Характерно, что некоторые представители религии тоже отрицают возможность христианской психологии, считая психологию лишенной благодати и служащей лишь темным силам. Они считают, что любой священник может выполнять обязанности психотерапевта, основываясь на аскетике, нравственном богословии и учении святых Отцов. Однако вспомним слова Ломоносова: «Наука и вера взаимно дополняют и подкрепляют друг друга: А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия»

Категорія: Християнська психологія, Психологія особистості, Наукові статті, Блог Бориса Братуся

 

А есть ли любовь?

Автор: Мирон Шкробут від 3-06-2016, 09:18, переглянуло: 315

Красникова Ольга Михайловна


Статья напечатана в журнале «Городское танго» июнь/июль 2008 (8).


Это одна из самых загадочных категорий человеческого бытия. С одной стороны, мы не мыслим без нее своей жизни, ищем и ждем ее, ценим превыше всего на свете.

Категорія: Християнська психологія, Психологія особистості, Наукові статті, Блог Ольги Красниковой