Християнська психологія » Матеріали за 12.06.2016

 

ГЕНДЕРНОРІВНІСНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ ЯК ФАКТОР РУЙНАЦІЇ РОДИНИ

Автор: Людмила_Гридковець від 12-06-2016, 11:32, переглянуло: 1137

ГЕНДЕРНОРІВНІСНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ ЯК ФАКТОР РУЙНАЦІЇ РОДИНИПитання гендерної рівності все більше і більше завойовують інформаційний, науковий, соціальний та політичний простір. Цілком зрозумілою є мотивація суспільства щодо улагодження гендерних питань в державі. Здається, як можна поставити під сумнів їхню позитивність, бо ж відповідно до закону, вони спрямовані на формування рівних прав та можливостей чоловіків та жінок...

Стаття присвячена темі дослідження руйнівних впливів на родину новітніх стереотипів гендерної рівності.
Проаналізовано історію розвитку використання деструктивних маніпуляцій прибічниками даної теорії.
Визначені детермінанти гендернорівнісного екстремізму.

Категорія: Психологія статей, блог Людмили Гридковець

 

Геронтологія - відеокурс

Автор: Мирон Шкробут від 12-06-2016, 10:07, переглянуло: 919

Геронтологія - відеокурсСтарість - це період життя, про який в молодості не дуже хочеться думати: здається, що пора ця десь далеко. Але час летить, і ми помічаємо, що наше тіло втрачає силу, характер наш псується, і в житті відбувається більше втрат, ніж придбань. Як же зустріти старість без скарг і обурення? Як же, знайшовши вже статус літньої людини, зуміти бути благословенням для оточуючих людей? Чи можна навчитися в старості чомусь новому і відкрити в собі дрімаючі таланти?
Відеокурс "Геронтологія" ставить собі за мету зруйнувати міф про старість як про період фізичного і психологічного занепаду. Відкрити таємницю справжнього життя в старості, коли життя - це не турбота про продовження «старою старості», а плідна і гідна діяльність християнина, здатна зробити цей етап життя таким же повноцінним і гідним, як і попередні роки.
Ми запрошуємо Вас в дивовижний світ геронтології!

Старость - это период жизни, о котором в молодости не очень хочется думать: кажется, что пора эта где-то далеко. Но время летит, и мы замечаем, что наше тело теряет силу, характер наш портится, и в жизни происходит больше потерь, чем приобретений. Как же встретить старость без жалоб и негодований? Как же, обретя уже статус пожилого человека, суметь быть благословением для окружающих? Можно ли научиться в старости чему-то новому и открыть в себе дремлющие таланты?
Видеокурс "Геронтология" ставит своей целью разрушить миф о старости как о периоде физического и психологического упадка. Открыть тайну настоящей жизни в старости, когда жизнь - это не забота о продлении «дряхлой старости», а плодотворная и достойная деятельность христианина, способная сделать этот этап жизни таким же полноценным и достойным, как и предыдущие годы.
Мы приглашаем Вас в удивительный мир геронтологии!

Категорія: Геронтологія, Семінари

 

Введення в теорію и практику лідерства

Автор: Мирон Шкробут від 12-06-2016, 09:41, переглянуло: 834

Введення в теорію и практику лідерстваОлександр Іванович Негров, доктор філософії, керівник Вищої школи лідерства СПбХУ, пропонує вашій увазі курс лекцій "Основи лідерства". У лекціях висвітлюються питання лідерства та управління з богословської і з професійної точок зору. Цей навчальний відеокурс спрямований на те, щоб розширити горизонт розуміння теорії лідерства та управління, а також щоб допомогти всім нам стати більш ефективними в служінні Богу і людям. Знання, отримані під час занять, можуть бути корисні практикуючим керівникам, які зможуть зіставити свій досвід з тим, що пропонує викладач.

Александр Иванович Негров, доктор философии, руководитель Высшей школы лидерства СПбХУ, предлагает вашему вниманию курс лекций "Основы лидерства". В лекциях освещаются вопросы лидерства и управления с богословской и с профессиональной точек зрения. Этот обучающий видеокурс направлен на то, чтобы расширить горизонт понимания теории лидерства и управления, а также чтобы помочь всем нам стать более эффективными в служении Богу и людям. Знания, полученные во время занятий, могут быть полезны практикующим руководителям, которые смогут сопоставить свой опыт с тем, что предлагает преподаватель.

Категорія: Психологія управління і лідерство, Семінари